terug naar overzicht

Leerlingenmagazine LLL VSO – Zeer Moeilijk Lerend (ZML)

bestellen
prijs € 1,50

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde VSO-ZML lespakket. Dit lespakket is bedoeld voor zeer moeilijk lerende leerlingen in het VSO (uitstroomrichting Arbeidsgericht en Dagbesteding), met name op niveau 9-12. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zeven hoofdstukken, met in totaal 32 korte lessen.
Bestel het lesmateriaal via de webwinkel van Rutgers.

Lesmaterialen
Bij dit leerlingenmagazine hoort:
• Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de docentenhandleiding gratis downloaden.
• Digiomgeving- Hier staan alle onderdelen van het lespakket en interactieve werkvormen voor op het digibord. Klik hier om de digiomgeving aan te schaffen. Wilt u demo lessen bekijken? Klik hier.
• Films bij de lessen – Er zijn 27 films die aansluiten bij de lessen. Bekijk de films online.
• Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas. U vindt de werkbladen in de docentenhandleiding.
• Proefwerken - Na het afronden van ieder hoofdstuk kan optioneel een proefwerk worden afgenomen, via Kahoot.

Voor alle informatie over het lespakket gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-speciaal-onderwijs/onderbouw/cluster-3

Voor lesmateriaal onderbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.
Voor lesmateriaal onderbouw praktijkonderwijs en vmbo bb kijkt u hier.
Voor lesmateriaal bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo bb kijkt u hier.
Voor lesmateriaal bovenbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

Aanvullende modules
Voor aanvullende modules voor het VSO kunt u kijken op www.seksuelevorming.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.

0411-657179

 

©  Soa Aids Nederland 2020