terug naar overzicht

Leerlingenmagazine LLL onderbouw praktijkonderwijs,vmbo bb

bestellen
prijs € 1,20

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde onderbouw praktijkonderwijs en vmbo bb lespakket. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zes lessen.
Het leerlingenmagazine is hier digitaal te bekijken.

Lesmaterialen
Bij dit leerlingenmagazine hoort:
• Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
• Films bij de lessen – Voor ieder van de zes lessen is een aanvullende film ontwikkeld. Bestel hier de DVD of bekijk de films online op langlevedeliefde.nl. Let op: U heeft een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze is in de docentenhandleiding te vinden.
• E-learning voor leerlingen- U kunt ervoor kiezen om de leerlingen les 3 en 4 zelfstandig online te laten maken. Klik hier om naar de e-learning omgeving te gaan.
• Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas.
• Informatiebladen- Bedoeld voor u als docent om u extra achtergrondinformatie te geven over maagdelijkheid en besnijdenis.
• Proefwerken - Na het afronden van de gehele lessenserie kan optioneel het proefwerk worden afgenomen. Er zijn verschillende proefwerken voor verschillende niveaus.

Voor alle informatie over het lespakket gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/onderbouw/onderbouw-praktijkonderwijs

Voor lesmateriaal onderbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.
Voor lesmateriaal bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo kijkt u hier.
Voor lesmateriaal bovenbouw havo/vwo kijkt u hier.

Aanvullende module
Bij dit lespakket is een aanvullende module ontwikkeld:
Toolkit L.O.V.E. Online- Leerlingen worden op positieve en veilige wijze begeleid om om te gaan met sexting en om grooming te voorkomen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.

0411-657179

 

©  Soa Aids Nederland 2020