terug naar overzicht

Leerlingenmagazine LLL Engels onderbouw

bestellen
prijs € 1,20

(English text below)

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde onderbouw lespakket. Het kan gebruikt worden in tweetalig onderwijs. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zes lessen.
Het leerlingenmagazine is hier digitaal te bekijken.

Lesmaterialen
Bij dit leerlingenmagazine hoort:
• Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
• Films bij de lessen – Voor ieder van de zes lessen is een aanvullende film ontwikkeld. Bestel hier de DVD of bekijk de films online op langlevedeliefde.nl. Let op: U heeft een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze kunt u gratis aanvragen via: info@longlivelove.nl
• Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas.

Voor alle informatie over het lespakket gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/english

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@longlivelove.nl.

Product description
This student magazine is part of the Long Live Love teaching pack. With this teaching pack you can help students safely enjoy their emerging sexuality when they are ready. It enables you to educate them while developing their attitudes and skills with regard to relationships and sexuality. The teaching pack consists of six lessons.
Look through the studentmagazine here.

Teaching materials
Complementary to the student magazine there is:
• A teacher’s guide - containing elaborate information about the teaching material, useful background information, and a description of each lesson. Click here to download the teacher’s guide for free.
• Films - Each of the six lessons includes a film episode. You can order the DVD here, or watch the films online via longlivelove.nl Note: If you want to watch the films online, you need a password. You can request the password for free by sending an e-mail to info@longlivelove.nl.
• Worksheets – Additional worksheets are offered with this teaching pack. You can hand these out during class.

Information on the teaching pack can be found on: https://langlevedeliefde.nl/docenten/english

If you have any questions or remarks regarding the teaching material, send an e-mail to: info@longlivelove.nl

0411-657179

 

©  Soa Aids Nederland 2020