terug naar overzicht

Leerlingenmagazine Herhalingsmodule LLL bovenbouw praktijkonderwijs, vmbo bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo

bestellen
prijs € 1,40

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo lespakket. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zes lessen.
Het leerlingenmagazine is hier digitaal te bekijken.

Lesmaterialen
Bij dit leerlingenmagazine hoort:
• Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
• Films bij de lessen – Er zijn vier films die aansluiten bij de lessen. Bekijk de films online. Let op: U heeft een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze is in de docentenhandleiding te vinden.
• Werkbladen en Informatiebladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen en informatiebladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas. Klik hier om deze te downloaden
• Extra Werkbladen en Informatiebladen- Als verdieping op de lessen kunt u extra werkbladen en informatiebladen als aanvulling inzetten bij de verschillende lessen. Klik hier om deze te downloaden.

Voor alle informatie over het lespakket gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/bovenbouw/bovenbouw-praktijkonderwijs

Voor lesmateriaal onderbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.
Voor lesmateriaal onderbouw praktijkonderwijs en vmbo bb kijkt u hier.
Voor lesmateriaal bovenbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

Aanvullende module
Bij dit lespakket is een aanvullende module ontwikkeld:
Toolkit L.O.V.E. Online- Leerlingen worden op positieve en veilige wijze begeleid om om te gaan met sexting en om grooming te voorkomen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.

0411-657179

 

©  Soa Aids Nederland 2020