terug naar overzicht

Docentenhandleiding Loverboys (Download versie)

download pdf
prijs € 0,00

Deze handleiding en de bijbehorende special voor leerlingen vormen een onderdeel van het lespakket Lang leve de liefde.Alvorens docenten aan de gang gaan met het onderwerp loverboys, is het van belang het hele pakket behandeld te hebben. Pasdan komt de les over loverboys (1 à 2 lesuren) tot zijn recht, en krijgt deze een plaatsbinnen het bredere thema van relationele en seksuele vorming.In de reguliere lessenserie Lang leve de liefde en het bijbehorende leerlingenboekje is al de nodige aandacht besteed aan verliefdheid, verkering, het aangeven van grenzen, het respecten van grenzen, assertiviteit, empathie, etc.

0411-657179

 

©  Soa Aids Nederland 2019